facebook tracking

Ledare inom Product Cyber Security

 • Umeå
 • Örnsköldsvik
 • Västerås
Ta chansen och driv vårt spännande specialistområde Cyber Product Security framåt!
Scroll to content

Knightec är ett konsultbolag. Det finns flera sådana. Men vi tycker att vi är annorlunda. Vi har en hög ambition, stolthet, professionalism och en stark vilja att göra skillnad hos våra kunder och i samhället i stort. Vi sitter själv i förarsätet oavsett omständigheter, konjunkturer eller vad alla andra gör. Det vi gör, gör vi inte ensamma, det gör vi tillsammans. 

Vad innebär rollen?

Som ansvarig för vårt specialistområde Product Cyber Security kommer du arbeta för utveckling av området nationellt i alla regioner där Knightec verkar. Ditt dagliga arbete kommer innefatta att etablera kontakter och samarbeten hos våra kunder inom teknikområdet i syfte att bygga Knightecs varumärke inom Product Cyber Security.

Utöver detta kommer du:

 •  Löpande och frekvent kommunicera specialistområdes framfart både internt och externt
 •  Skapa sammanhållning, engagemang och tillhörighet för medarbetare i alla regioner. 

I det operativa ansvaret kommer du aktivt bevaka utvecklingen och marknadstrender/kundbehov inom teknikområdet samt bevaka lagkrav, standarder och regelverk. Du kommer även ansvara för att ta fram konkreta kunderbjudanden och skapa presentationsmaterial för vårt kunderbjudande och göra det skalbart för olika nivåer, kunder, branscher och syften. 

Du kommer även ansvara för: 

 • Medverka och agera specialist vid kundmöten inom angivet område
 • Projekt-, budget-, och tidplaner för aktiviteter, releaser och arbeten
 • Leda och följa upp verksamheten enligt upprättade planer
 • Ansvara för utbildningar och inspirationspass i alla regioner
 • Medverka vid rekrytering vilket inkluderar att skapa möjligheter för exjobb
 • Verka för att främja samarbeten med högskolor och statliga finansieringsorgan för forskning inom SPO

Kommunikativt är du personen som driver positioneringen av SPO:t och bidrar med spaningar kring trender och teknikutveckling såväl externt som internt. 

Vem är du?

Eftersom du kommer driva utvecklingen inom vårt specialistområde Product Cyber Security är du själv erfaren inom området. Du har arbetat med sakfrågorna under flera år i produktutvecklingsprojekt och har med dig en civilingenjörsutbildning.

Troligen har du själv kodat och sannolikt mot inbyggda system så den tekniska miljön känner du dig trygg i. Du kommer vara den som löpande kommunicerar såväl tekniska utvecklingar som vår egen utveckling inom specialistområdet så du har redan idag en fallenhet för såväl omvärldsbevakning som kommunikation. Troligen har du genom dina tidigare erfarenheter ett väl utvecklat kontaktnät.

Vilka är vi?

Som konsult på Knightec är det du själv som sätter gränserna för din egen utveckling. Vi stöttar och utmanar dig att nå nästa nivå. Du gillar att du som konsult förväntas utveckla din affärsmässighet och omsätta kundens utmaningar till möjligheter. Vägen framåt kräver en mycket hög ambition i arbetet med kunderna och affären, detsamma gäller vårt engagemang hos och samarbete mellan alla medarbetare. 

Hos Knightec hittar du premiumkonsulter som brinner för att utmana kunden och utveckla affären. Knightec har på rekordtid intagit topplats som en av Sveriges bästa arbetsgivare och konsultföretag. Kulturen präglas av öppenhet och professionalitet. En tredjedel av de anställda är kvinnor och en dryg femtedel har utländsk bakgrund. Vi jobbar bland annat med produktutveckling, med investeringar och projekt för effektivare produktion, och med att utveckla kundens verksamhet för att möta nya tuffare krav. 

Locations

Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Örnsköldsvik and Västerås
Usually responds within a week

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Already working at Knightec?

Let’s recruit together and find your next colleague.

 • Alexander Burnäs
 • Ali Amin
 • Anders Lindberg
 • Andreas Törnklev
 • Anna Bryland
 • Anna Grönros
 • Björn Allansson
 • Claes Larsson
 • Daniel Kallstenius
 • Daniel Sköld
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor