facebook tracking

Cyber Security Developer Lead

Scroll to content

Knightec är ett konsultbolag. Det finns flera sådana. Men vi tycker att vi är annorlunda. Vi har en hög ambition, stolthet, professionalism och en stark vilja att göra skillnad hos våra kunder och i samhället i stort. Vi sitter själv i förarsätet oavsett omständigheter, konjunkturer eller vad alla andra gör. Det vi gör, gör vi inte ensamma, det gör vi tillsammans. 

Vad innebär rollen?

De senaste åren har säkerheten kring datorsystem fått enorm betydelse, detta i takt med att systemen också blir mer uppkopplade och kommunicerar med sin omvärld. Innovationen för moderna och effektiva mjukvarusystem rusar framåt och kraven på säkra och skyddade system ökar ständigt.

Vi breddar nu vårt arbete inom security och söker därför en person som kommer att ta lead och ansvar för att vidareutveckla vårt arbeta inom Cyber Security. Fokus ligger både i arbete mot våra kunder men också hur vi internt arbetar med frågan. Hur utbildar och sprider vi denna kunskap internt bland våra medarbetare?  

Vem är du?

Vi söker dig som är utbildad civilingenjör och har flera års erfarenhet av informationssäkerhet, cybersäkerhet eller IT-säkerhet. Du har erfarenhet av strategisk utvecklingen av området Cyber Security och känner dig van vid att förmedla kunskaper om området vidare i en organisationen och till kunder/bolag. 

Vilka är vi?

Som konsult på Knightec är det du själv som sätter gränserna för din egen utveckling. Vi stöttar och utmanar dig att nå nästa nivå. Du gillar att du som konsult förväntas utveckla din affärsmässighet och omsätta kundens utmaningar till möjligheter. Vägen framåt kräver en mycket hög ambition i arbetet med kunderna och affären, detsamma gäller vårt engagemang hos och samarbete mellan alla medarbetare. 

Usually responds within three days

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Already working at Knightec?

Let’s recruit together and find your next colleague.

  • Alexander Burnäs
  • Ali Amin
  • Anders Lindberg
  • Andreas Törnklev
  • Anna Bryland
  • Anna Grönros
  • Claes Larsson
  • Daniel Kallstenius
  • Daniel Sköld
  • David Blaag Nilsson
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor