facebook tracking

Examensarbete

Hos oss på Knightec kan du skriva Examensarbete! Nedan hittar du förslag på ämnen om du inte redan själv har en idé.

Skriv Examensarbete på Knightec

Examensarbete inom IT

Förslag 1. Effekter av generation Y i moderna organisationer
För generation Y är den uppkopplade världen självklar. Det gör att balansen mellan arbete och privatliv är viktig, samtidigt som kraven på en flexibel arbetsplats ökar. Arbetsgivarna står inför andra förväntningar än tidigare - hur påverkar det dagens organisationer?
Läs mer här

Förslag 2. Automatisering av test - fördelar och kostnader 
Är det verkligen värt att automatisera alla tester? Dagens verktyg för testautomatisering lovar bidra till hög kvalitet och färre risker, samt att minimera resurser och nedlagd tid. Men vart går gränsen och hur kan man räkna på effekten? 
Läs mer här

Förslag 3. Logga allt
Loggning av förfrågningar är vanligt vid felsökning och support av applikationer. En del av utmaningen är att producera rätt mängd av loggar samt att skapa själva koden för hur loggningen ska göras. Det finns verktyg som marknadsförs som att kunna logga allt, men hur funkar det
Läs mer här

Sök examensarbete i Sundsvall/ Stockholm

Förslag 4. Datadriven marknadsföring och Machine Learning
Datadriven marknadsföring är nyckeln till förbättrad kundupplevelse och lojalitet. Att behandla all tillgänglig data kan vara en stor utmaning. Hur kan machine learning användas för att effektivisera denna process? Läs mer här

 

Förslag 5. Tillägg av schemaläggningsmekanism i befintlig Java-applikation
Schemalagda jobb kan konfigureras på flera olika sätt i en Linux-miljö och det är vanligt att använda sig av cron. Finns det ett bra sätt att centralisera schemalagda jobb specifikt för applikationer som förenklar inspektion och modifikation.
 Läs mer här


Förslag 6. Peer-to-peer-samarbete mellan autonoma fordon 
Ibland behöver autonoma fordon reservera en korridor för rymd och tid där det går att ta sig fram utan att riskera att stöta på andra fordon. Anslutna fordon förhindras att använda varandras utrymme genom att dela information till varandra. Går det att använda blockchain för att göra samma sak även med fordon som inte är anslutna?
Läs mer här

Sök examensarbete i Sundsvall/ Stockholm

Förslag 7. Hantering av fjärrfordon via 4G och 5G 
5G ses som nyckeln till hantering fjärrfordon i realtid, främst på grund av dess låga latens och höga bandbredd. Men vilken prestanda har egentligen 4G och 5G, och vilken prestanda krävs för att kontrollera fjärrfordon säkert? Läs mer här

Förslag 8. Continuous integration and Continuous deployment via Open Source 
Affärsresultat mäts bland annat på en organisations förmåga att snabbt leverera nya produkter och funktioner till marknaden. De som inte anpassar sig tappar konkurrenskraft och kommer förmodligen förlora kunder och marknadsandelar över tid. Kan Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) hjälpa organisationer bli snabbare och mer agila? Läs mer här

Förslag 9. Internet of Things - Big Data Analytics Architecture på AWS 
Idag bearbetas och lagras stora mängder data i IT-system och det spås att 75 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade år 2020 - detta utgör Internet of Things. Går det att skapa en big data-arkitektur som behandlar dataöverföring, lagring, batch- och strömbehandling av data och datortjänster med hjälp av Amazon Web Services. Läs mer här

Sök examensarbete i Sundsvall/ Stockholm

Examensarbete inom Machine vision

Förslag 1. Geometrimätning med hjälp av smartphone
Deflektometri är en teknik som används till att bestämma en ytas topografi och är lämplig att vid bland annat formbestämning av plåt. Går det att använda en smartphone eller surfplatta för att utföra en sådan geometrimätning?
Läs mer här

Förslag 2. FPGA-baserad analys av sensordata i industriell produktion
När online-mätning införs i en produktionskedja är hastighet viktigt. Ett FPGA-chip kan användas i dessa mätsystem, hur skulle en sådan plattform kunnas se ut? 
Läs mer här

Förslag 3. Online-mätningar baserade på Machine Learning 
Framtagande av klassificerare för online-mätningar i industriell produktion baserad på Machine Learning.
Läs mer här

Sök examensarbete i Örnsköldsvik/ Umeå

Examensarbete inom sensorer, signalbehandling och Machine Learning Uppsala

Förslag 1. Applikationsutveckling baserad på maskininlärning
Utveckling av applikationer baserade på maskininlärning är vardag inom IT-sektorn, men när det kommer till inbäddade systemenheter finns det mycket kvar att göra. Hur kan applikationsutveckling användas för att utveckla möjligheterna med maskininlärning?
Läs mer här

Förslag 2. Kontrollerad dosering med sensorteknik och signalbehandling
För att minska den negativa effekten på resultat av cellodling vid användande av antiskummedel behöver doseringen av antiskummedel kontrolleras. Hur kan sensorteknik och signalbehandling användas för att åstadkomma detta?
Läs mer här

Sök examensarbete i Uppsala

Examensarbete inom Machine learning i Göteborg

Förslag 1. Mjukvaruoptimering för dynamisk ansiktsigenkänning
Idag används ansiktsigenkänning inom allt från säkerhet till appar och i spel. Hur kan tekniken optimeras för identifiering och dynamisk lagring i databaser med tidigare kända ansikten? 
Läs mer här

Förslag 2. Testplattform för autonoma fordon 
Att testa autonoma fordon kräver mycket tid och resurser. Kan en autonom bil i leksaksformat användas i syfte att effektivisera testning. 
Läs mer här

Sök examensarbete i Göteborg

Ansökan Examensarbete

Ansökan

Skicka in din ansökan för examensarbete, är ni två som vill skriva tillsammans vänligen skicka in separata ansökningar. 

Urval

Urval baserat på utbildning, intresseområde och ort.

Test skickas ut

Kommande steg i processen är ett test ifrån AlvaLabs som mäter logisk slutledningsförmåga samt ett personlighetstest.

Intervju med handledare

Intervju med handledare kring examensarbetets upplägg och förväntningar.

Besked

Besked kring om du blivit utvald att skriva examensarbete hos Knightec! 

Examen 2020, ansök till Assessment Days!

Kultur och värderingar

Vi visar omtanke genom att värna, utveckla och respektera varandra. 

Vi arbetar alltid för att överträffa förväntningarna hos våra kunder genom att bidra med affärsnytta i våra uppdrag. 

Vi tror på oss själva och står för våra åsikter, tar ett ägarskap och strävar alltid efter att leverera de bästa lösningarna.  
Vi vågar vara bäst.

Jobbar du redan på Knightec?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

 • Ali Amin
 • Anders Lindberg
 • Andreas Törnklev
 • Anna Bryland
 • Carl Falk
 • Daniel Kallstenius
 • Daniel Sköld
 • Dimitris Gioulekas
 • Emma Book
 • Erika Hedvall
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor