facebook tracking

Quality & Management

Affärsområdet Quality & Management samlar våra tjänster inom projektledning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.

Kvalitetsutveckling i alla branscher

Inom Quality & Management hjälper vi våra kunder att driva kvalitets- och förbättringsarbeten. Vi erbjuder konsulter med branschöverskridande kompetens inom exempelvis projektledning, validering, krav- och riskhantering, regelverk, standarder, processoptimering och förändringsledning.

Vi är verksamma inom flertalet branscher som Life Science, fordon och livsmedel där allt fler kundprojekt drivs som samlade satellitprojekt från något av Knightecs kontor.

För att lyckas krävs både kunskap om kundens verksamhet och förståelse för de omvärldskrav som kunden möter. Därför har vi utvecklat en metodik som optimerar de insatser som behöver göras i relation till marknad, myndigheter och regulatoriska krav. Ofta relaterade till säkerhet, hälsa eller hållbarhet.

Vi tar ansvar för att projekt görs med rätt ambitions- och kvalitetsnivå. Internt prioriterar vi erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och gott samarbete. Genom dessa kriterier kan vi snabbt hitta rätt personer och rätt frågeställningar för att bidra till att utveckla och effektivisera kundens verksamhet. 

 

Specialistområdet Compliance Optimized

En utmaning för många företag idag är en allt mer komplex kravbild i form av förväntningar från ägare, kunder och medarbetare. När det gäller till exempel medicinteknik, fordon, hållbarhet, energi och informationssäkerhet blir krav och standarder ännu viktigare.

Efterlevnaden av krav som ständigt förändras behöver säkras samtidigt som man måste hantera nya krav och förväntningar utan att nedprioritera något verksamhetskritiskt. För företag handlar det om att kunna handskas med ökade krav med bibehållen flexibilitet och innovationsmiljö.

Att inte lyckas med detta kan det leda till minskad effektivitet, resursbrist och förlorade affärsmöjligheter. För att undvika detta har vi utvecklat metoder och verktyg inom riskhantering, internrevision och gap-analys. Våra konsulter har stor erfarenhet inom ledningssystem, projektledning, kravhantering, regulatoriska krav, standarder och riskhantering.

 Sammantaget ger det oss möjlighet att vara effektiva och anpassningsbara för att snabbt hjälpa våra kunder att få effektiva system på plats.

Utifrån kundens behov, omvärldskrav och vår expertkompetens får vi en helhetssyn på verksamheten och hittar en optimal balans mellan verksamhetsmål och regelverk.

Already working at Knightec?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Career site by Teamtailor