Systems

Affärsområdet Systems samlar våra tjänsteerbjudanden inom mjuk- och hårdvara, automation och elkonstruktion.

Säker digitalisering och automatisering

Specialistområdet Connected Device Security

Already working at Knightec?

Let’s recruit together and find your next colleague.